Kontakt

Anna Jura

Bielsko - Biała

anna.jura.bb@gmail.com

Tel: 0048 511868112

  • Black Facebook Icon

Przesyłając wiadomość wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Alter Ego Anna Jura danych osobowych podanych w formularzu. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty danej usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Alter Ego Anna Jura z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bobowa 11, 43-318 Bielsko-Biała. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

© 2019 by Anna Jura. 

2.

Psychoterapeutyczna praca z ciałem w metodzie Core Energetics 

Sesje indywidualne oparte o ćwiczenia bioenergetyczne w metodzie Core Energetics

Psychoterapia jest procesem leczenia wykorzystującym relację terapeutyczną. Prowadzi do zmian w zakresie pewnych cech osobowości klienta, sposobów adaptacji do nowych sytuacji, nowych sposobów funkcjonowania w relacjach interpersonalnych. Psychoterapia prowadzi do zmiany obrazu siebie, postrzegania świata oraz własnych trudności i obszarów konfliktowych. Zmiany te dotyczą sposobu przeżywania i myślenia, co w konsekwencji prowadzi do zmian w funkcjonowaniu jak również pozbyciu się objawów utrudniających życie.

Psychoterapia odbywa się podczas cyklu regularnych spotkań klienta z terapeutą.  Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Długość procesu terapeutycznego zależy od określonego przez klienta celu terapii, źródeł zgłaszanych problemów, częstotliwości spotkań.

Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii podejmowana jest po kilku spotkaniach konsultacyjnych oraz wstępnej diagnozie. Wtedy terapeuta zawiera z klintem kontrakt terapeutyczny dotyczący celów i warunków terapii (m.in. częstotliwość i termin spotkań, zasady płacenia za sesje, zasady odwoływania spotkań itp.); takie ramy terapii zapewniają klintowi bezpieczną atmosferę.

Psychoterapia w modelu Core Energetics łączy tradycyjną konwersacyjną psychoterapię z pracą z ciałem, integruje także koncept rozwoju duchowego pomagając w osiągnięciu głębokiej akceptacji samego siebie i innych.

Ćwiczenia ruchowe (bioenergetyczne), świadomość siebie i jakości energii w ciele są aktywnie włączane w sesje metodą Core Energetics, aby przyspieszyć proces powrotu do zdrowia.

Zapraszam na spotkanie.